Πάνω από 70 χρόνια εξειδίκευσης
Πάνω από 70 χρόνια εξειδίκευσης
Menu
Search
Logo
Telephone
User Login
Arrow
Main ImageMain Image
x
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Arrow
Ασφαλιστικά Προϊόντα για Επιχειρήσεις Arrow Επιχειρηματικοί Κλάδοι Arrow
ΙΔΙΩΤΕΣ Arrow
Ατομιμκή - Οικογενειακή Αστική Ευθύνη Αυτοκίνητο Έργα Τέχνης - Κοσμήματα Ιδιωτικά Αεροσκάφη - Ελικόπτερα Κατοικία Ποδήλατα Σκάφος Ταξιδιωτική Ασφάλιση Υγεία Drones
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Τεχνικές Ασφαλίσεις

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Έργων (CAR / EAR)
Με την Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου καλύπτονται υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε έργα, όπως ανεγέρσεις οικοδομών, οδοποιία, επεκτάσεις δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας (ύδρευσης / αερίου / ηλεκτρισμού / τηλεπικοινωνιών), αλλά και κατά τη διάρκεια συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων.

Στη STAR GROUP σας προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών λύσεων, με αποτέλεσμα να καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος των κινδύνων που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια ενός τεχνικού έργου. Η κάλυψη μπορεί να επεκταθεί και κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής περιόδου και συντήρησης μετά το πέρας των εργασιών.

Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών
H Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών καλύπτει κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στον μηχανολογικό εξοπλισμό της επιχείρησης από εσωτερικές αιτίες, όπως για παράδειγμα ελαττωματικό υλικό ή ελαττωματικό σχεδιασμό, λανθασμένη συναρμολόγηση, κακοτεχνία, αμέλεια, έλλειψη νερού σε λέβητες, βραχυκύκλωμα κλπ. Επίσης, με επεκτάσεις στην συμφωνηθείσα κάλυψη, μπορούν να ασφαλιστούν και μηχανήματα που βρίσκονται σε υπαίθριους χώρους από εξωτερικές αιτίες, όπως απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πλημμύρα, σεισμό, κλοπή με διάρρηξη, πυρκαγιά και πολλά άλλα.

Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Η Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού καλύπτει κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό από εσωτερικές αιτίες, όπως ελαττωματικό υλικό ή ελαττωματικό σχεδιασμό, λανθασμένη συναρμολόγηση, κακοτεχνία, αμέλεια, βραχυκύκλωμα, αλλά και από εξωτερικές αιτίες, όπως απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πλημμύρα, σεισμό, κλοπή με διάρρηξη, πυρκαγιά και πολλά ακόμη.