Πάνω από 70 χρόνια εξειδίκευσης
Πάνω από 70 χρόνια εξειδίκευσης
Menu
Search
Logo
Telephone
User Login
Arrow
Main ImageMain Image
x
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Arrow
Ασφαλιστικά Προϊόντα για Επιχειρήσεις Arrow Επιχειρηματικοί Κλάδοι Arrow
ΙΔΙΩΤΕΣ Arrow
Ατομιμκή - Οικογενειακή Αστική Ευθύνη Αυτοκίνητο Έργα Τέχνης - Κοσμήματα Ιδιωτικά Αεροσκάφη - Ελικόπτερα Κατοικία Ποδήλατα Σκάφος Ταξιδιωτική Ασφάλιση Υγεία Drones
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

E & O (Errors & Omissions) – Ευθύνη Λαθών και Παραλείψεων / Επαγγελματική Ευθύνη

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες, των οποίων η δραστηριότητα ενέχει υψηλό κίνδυνο ή μπορεί να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές απώλειες στο πελατολόγιό τους, όπως για παράδειγμα γιατρούς και γενικά ιατρικά επαγγέλματα, δικηγόρους, λογιστές, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, μηχανογράφους, συμβολαιογράφους κλπ.
Η ασφάλιση προσφέρει κάλυψη έναντι απαιτήσεων τρίτων, οι οποίοι έχουν υποστεί κάποια οικονομική απώλεια ή σωματική βλάβη (π.χ. στην περίπτωση ιατρών) ως συνεπεία λάθους ή παράλειψης που οφείλονται σε αμέλεια και όχι σε πρόθεση κατά την άσκηση της δραστηριότητας του ασφαλισμένου.

Η ασφαλιστική αγορά προσφέρει εξειδικευμένες καλύψεις και η STAR GROUP, με την πολυετή πείρα των στελεχών της στον τομέα αυτό, μπορεί να σας καθοδηγήσει στη βέλτιστη λύση για την κάλυψη των αναγκών σας.