Πάνω από 70 χρόνια εξειδίκευσης
Πάνω από 70 χρόνια εξειδίκευσης
Menu
Search
Logo
Telephone
User Login
Arrow
Main ImageMain Image
x
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Arrow
Ασφαλιστικά Προϊόντα για Επιχειρήσεις Arrow Επιχειρηματικοί Κλάδοι Arrow
ΙΔΙΩΤΕΣ Arrow
Ατομιμκή - Οικογενειακή Αστική Ευθύνη Αυτοκίνητο Έργα Τέχνης - Κοσμήματα Ιδιωτικά Αεροσκάφη - Ελικόπτερα Κατοικία Ποδήλατα Σκάφος Ταξιδιωτική Ασφάλιση Υγεία Drones
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων

Η Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων απευθύνεται σε επιχειρήσεις που θέλουν να ασφαλίσουν τα μεταφερόμενα εμπορεύματά τους (εισαγωγές – εξαγωγές – εσωτερικές διακινήσεις) από φυσική ζημία ή απώλεια κατά τη μεταφορά τους. Βασική προϋπόθεση για την ισχύ της ασφάλειας είναι τα εμπορεύματα να ανήκουν στην εταιρεία βάσει των όρων αγοραπωλησίας (π.χ. Incoterms). Το συμβόλαιο ασφάλισης μεταφορών είναι πολλές φορές προαπαιτούμενο και από τράπεζες βάσει της συμφωνίας πληρωμής (π.χ. Letter of Credit) μιας εμπορικής συναλλαγής.

Ανάλογα με το είδος του ασφαλισμένου αντικειμένου και τον τρόπο μεταφοράς του, μπορεί να συμφωνηθεί κάλυψη «κατά παντός κινδύνου» ή περιορισμένων «κατονομαζομένων κινδύνων». Στην Ελλάδα, για την ασφάλιση μεταφορών είθισται να χρησιμοποιούνται οι ειδικές ρήτρες Λονδίνου Institute Cargo Clauses, οι οποίες απαιτούν μεγάλη εξειδίκευση στη χρήση τους.

Οι ειδικοί συνεργάτες της STAR GROUP έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην ασφάλιση μεταφερομένων εμπορευμάτων, τόσο στην επιλογή των ρητρών, όσο και στον διακανονισμό των ζημιών.