Πάνω από 70 χρόνια εξειδίκευσης
Πάνω από 70 χρόνια εξειδίκευσης
Menu
Search
Logo
Telephone
User Login
Arrow
Main ImageMain Image
x
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Arrow
Ασφαλιστικά Προϊόντα για Επιχειρήσεις Arrow Επιχειρηματικοί Κλάδοι Arrow
ΙΔΙΩΤΕΣ Arrow
Ατομιμκή - Οικογενειακή Αστική Ευθύνη Αυτοκίνητο Έργα Τέχνης - Κοσμήματα Ιδιωτικά Αεροσκάφη - Ελικόπτερα Κατοικία Ποδήλατα Σκάφος Ταξιδιωτική Ασφάλιση Υγεία Drones
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ομαδικές Καλύψεις Εργαζομένων

Ομαδική Ασφάλιση Υγείας
Ο τομέας της υγείας παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σημαντικές αλλαγές στην Ελλάδα, με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη στροφή των ανθρώπων στην Ιδιωτική Περίθαλψη, με στόχο την εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών.

Ως αποτέλεσμα αυτής της στροφής τα Ομαδικά Προγράμματα Ασφάλισης Υγείας των εργαζομένων μιας εταιρείας αποτελούν μία πολύ σημαντική παροχή, η οποία εκτιμάται ιδιαίτερα από τους εργαζομένους. Αν αναλογιστείτε πως το πολυτιμότερο κεφάλαιο κάθε επιχείρησης είναι οι άνθρωποί της, είναι πολύ σημαντικό εκείνοι να αισθάνονται ασφαλείς. Συνεπώς, η πρόσθετη ασφαλιστική τους στήριξη αποτελεί αξιόλογη παροχή που τους προσδίδει αξία ή οποία μεταφράζεται σε βελτίωση της αφοσίωσης και της δέσμευσής τους προς την εταιρεία.

Όσον αφορά στην επιλογή των παροχών, υπάρχει μεγάλη ευελιξία, έτσι ώστε η οικονομική πρόταση να μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις δυνατότητες της εταιρείας. Οι παροχές μπορεί να είναι:
Επιπλέον, ένα περαιτέρω σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρεται στους εργαζόμενους με την προσφορά της Ομαδικής Ασφάλισης είναι η δυνατότητα μείωσης του κόστους του ατομικού ιδιωτικού ασφαλιστηρίου τους.

Η STAR GROUP έχει μεγάλη εξειδίκευση τόσο στη διαχείριση και υποστήριξη ομαδικών συμβολαίων, όσο και στη διαχείριση μηχανισμών ασφάλισης ατομικών συμβολαίων με απαλλαγή αναλογική του κεφαλαίου κάλυψης της Ομαδικής Ασφάλισης, με αποτέλεσμα την δραστική μείωση του κόστους ασφάλισης για κάθε εργαζόμενο.

Ομαδική Ασφάλιση Συνταξιοδοτικού Προγράμματος
Σε καιρούς οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας για το μέλλον, η προσφορά ενός αποταμιευτικού προγράμματος σε ομαδική βάση αποτελεί άλλη μία πολύ σημαντική παροχή προς τους εργαζόμενους που θα τους κάνει να νιώθουν πιο αισιόδοξοι και σίγουροι για το μέλλον.

Τα προγράμματα αυτά είναι ευέλικτα και σχεδιάζονται βάσει των ασφαλιστικών αναγκών των εργαζομένων και της επιχείρησης, συνδυάζοντας ευκολία στη διαχείριση και διαφάνεια στους όρους,

Όμως ένα ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα δεν ωφελεί μόνο τον εργαζόμενο, αλλά και την εταιρία.

Οφέλη προγράμματος για την επιχείρηση:
Οφέλη προγράμματος για τον εργαζόμενο:
Το εξειδικευμένο προσωπικό της STAR GROUP μπορεί να σας καθοδηγήσει και να σας προτείνει την ιδανική λύση για τις ανάγκες της επιχείρησης σας.