Πάνω από 70 χρόνια εξειδίκευσης
Πάνω από 70 χρόνια εξειδίκευσης
Menu
Search
Logo
Telephone
User Login
Arrow
Main ImageMain Image
x
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Arrow
Ασφαλιστικά Προϊόντα για Επιχειρήσεις Arrow Επιχειρηματικοί Κλάδοι Arrow
ΙΔΙΩΤΕΣ Arrow
Ατομιμκή - Οικογενειακή Αστική Ευθύνη Αυτοκίνητο Έργα Τέχνης - Κοσμήματα Ιδιωτικά Αεροσκάφη - Ελικόπτερα Κατοικία Ποδήλατα Σκάφος Ταξιδιωτική Ασφάλιση Υγεία Drones
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ασφάλιση Ευθύνης

Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να προκληθούν γεγονότα που ενδέχεται να ζημιώσουν τρίτους και οι αποζημιώσεις σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να απειλήσουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προστατεύει την ασφαλισμένη επιχείρηση από τυχόν απαιτήσεις τρίτων, οι οποίοι έχουν υποστεί υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες από εκείνη.

Γενική αστική ευθύνη
Καλύπτεται η ευθύνη της επιχείρησης από τη χρήση των χώρων και τις δραστηριότητές της. Τέτοιου είδους ευθύνες μπορεί να περιλαμβάνουν και την κάλυψη των ζημιών που μπορεί να προκαλέσουν οι πωλητές κατά την επίσκεψή τους σε χώρους τρίτων, την κάλυψη των ζημιών που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών ανέγερσης οικοδομής και πολλές άλλες.

Εργοδοτική ευθύνη
Καλύπτεται η ευθύνη της επιχείρησης για ατυχήματα των εργαζομένων κατά την διάρκεια της εργασίας, όπως σωματικές βλάβες από ατύχημα, ψυχική οδύνη ή οποιαδήποτε άλλη ηθική βλάβη.

Αστική ευθύνη προϊόντος
Καλύπτεται η ευθύνη της επιχείρησης από τη διάθεση ελαττωματικού προϊόντος. Σε αυτού του είδους την κάλυψη μπορεί να συμφωνηθούν και επεκτάσεις κάλυψης εξόδων, όπως το κόστος ανάκλησης προϊόντων, τα έξοδα αποκατάστασης φήμης κλπ.

Περιβαλλοντική ευθύνη
Καλύπτεται η ευθύνη της επιχείρησης για τυχόν ατυχηματική ρύπανση ή σταδιακή μόλυνση του περιβάλλοντος μαζί με τα έξοδα αποκατάστασής και επαναφοράς αυτού στην αρχική του κατάσταση.

Αστική Ευθύνη Μεταφορέα / Διαμεταφορέα
Καλύπτεται η ευθύνη της επιχείρησης για τυχόν υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε εμπορεύματα ιδιοκτησίας τρίτων, των οποίων έχει αναλάβει τη μεταφορά η ασφαλιζόμενη επιχείρηση (είτε αυτή η μεταφορά γίνεται με ίδια μέσα, όπως ΦΔΧ, είτε με μεταφορικά μέσα άλλων εταιρειών).

Αστική Ευθύνη Θεματοφύλακα (Logistics)
Καλύπτεται η ευθύνη της επιχείρησης για τυχόν υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε εμπορεύματα ιδιοκτησίας τρίτων κατά την παραμονή τους στις εγκαταστάσεις / αποθήκες της ασφαλιζόμενης επιχείρησης. Η κάλυψη μπορεί να επεκταθεί και κατά την διάρκεια εργασιών συσκευασίας, ετικετοποίησης, διαλογής και λοιπών εργασιών logistics.

Οι άρτια καταρτισμένοι συνεργάτες της STAR GROUP διαθέτουν πολύ υψηλή τεχνογνωσία στον κλάδο και μπορούν να συμβουλεύσουν σωστά τον ασφαλισμένο, τόσο κατά την ασφάλιση, όσο και σε περίπτωση ζημιάς.